Korzyści z usługi najmu i serwisu czyściw PAM

REDUKCJA KOSZTÓW:
• Koszty zakupu
• Koszty magazynowe
• Koszty administracyjne
• Koszty utylizacji odpadów / logistyczne
• Stałe, przejrzyste, łatwe do planowanie koszty – przejrzyste faktury za usługę  najmu i serwisu bez dodatkowych opłat typu „Ryczałt za dojazd” lub „koszty ochrony środowiska”
• Czyściwa z  najlepszymi na rynku właściwościami technicznymi.
• Indywidualnie ustalana ilość i częstotliwość  dostaw – w zale1nosci od zapotrzebowania klienta
• Regularna dostawa i odbiór czyściw
• Redukcja ilości materiałów łatwopalnych
• Zawsze wystarczająca  ilość czyściw
• Zastosowanie bezpiecznych kontenerów .
• Ochrona środowiska

REDUKCJA KOSZTÓW.
Dzięki naszemu systemowi wynajmu, nie kupują Państwo produktów a płacą  wyłącznie ryczałt za usługę. Nie ponoszą dodatkowych kosztów transportu, przechowywania i usuwania odpadów i nie są też obarczeni skomplikowanymi przepisami prawnymi.
W zależności  od Państwa potrzeb ustalamy indywidualnie  częstotliwość  wymiany i ilości  czyściw.